Duurzaam mobiel
De uitdagingen en mogelijke oplossingen

Transport is essentieel in onze economie en een dagelijks gegeven voor vrijwel iedereen. Maar de transportsector heeft ook negatieve effecten op onze economie, samenleving en milieu. De uitdagingen inzake duurzaamheid zijn groot en divers: van klimaatverandering en luchtkwaliteit, over veiligheid en fileleed, tot energiezekerheid. Transport staat voor ongeveer één derde van de CO2-uitstoot in de EU. Het terugdringen van de uitstoot is dan ook essentieel om het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese emissiedoelstellingen 2030 en 2050 te behalen. Maar de transportsector blijft achter inzake emissiereductie.

Professor Dr. Cathy Macharis licht in de keynote toe hoe we het goederen- en personenvervoer versneld in een duurzame richting kunnen sturen. Cathy Macharis is verbonden aan de VU Brussel, Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen, Managementschool Solvay. Ze doceert duurzame mobiliteit en logistiek, operationeel beheer en logistiek en Supply Chain Management. Ze is ook directeur van de onderzoeksgroep MOBI (Mobility, Logistics and Transport Technology Research Group). Vanuit haar expertise inzake duurzame logistiek, stadsdistributie, impactstudies en besluitvorming met stakeholderparticipatie was en is ze betrokken bij verscheidene nationale, regionale en Europese onderzoeksprojecten.

Jan Van Hove, hoofdeconoom van KBC Groep, zal aan de hand van enkele stellingen een beeld schetsen van de mobiliteitsproblematiek en -evolutie.

De lezing start om 11.30 uur in het Herman Teirlinckauditorium van KBC te Brussel. U bent welkom vanaf 11 uur. Na afloop kan u napraten tijdens een netwerklunch.
Wil u er bij zijn? Schrijf u dan vandaag nog in via het inschrijvingsformulier.

 

Horizon 2050, een reeks lezingen over maatschappelijk relevante thema's

Als samenleving staan we voor uiteenlopende uitdagingen inzake milieu, demografie, geopolitieke stabiliteit, economische ontwikkeling, sociale ongelijkheid, Noord-Zuidrelaties.

Als belangrijke maatschappelijke actoren willen Cera en KBC deze thema's vanuit een ongebonden en wetenschappelijk verantwoorde invalshoek doorgronden. De lezingenreeks 'Horizon 2050' draagt bij tot het maatschappelijke debat en deelt inspirerende inzichten en kennis met een brede groep van stakeholders.

'Horizon 2050' staat synoniem voor een reeks compacte lezingen, die tijdens de middag informatie, dialoog, netwerking en een lichte lunch combineren.


 

 Op 219

Contact

Horizon 2050
KBC - CSV
Havenlaan 2
1080 Brussel

© 2014 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode